Du som är helårsprenumerant på HÄLSA:
(Gäller dig som ej tidigare har varit medlem)

Bli "prova-på-medlem" för 100 kr så får du rabatt

 • i vissa hälsokostaffärer
 • på aktiviteter, t ex friskvårdsvecka, fjällvandrarvecka, kurser etc.
 • vid vistelse på hälsohemmen Masesgården och Wermlandia

  Du som är lösnummerköpare av HÄLSA:
  Bli ny, fullt betalande så får du rabatt

 • i vissa hälsokostaffärer
 • på aktiviteter, t ex jul- & nyårsfirande, kurser etc.
 • vid vistelse på hälsohemmen Masesgården och Wermlandia
 • samt 4 medlemsnummer av HÄLSA (nr 2, 5, 9 och 11/2007) • Riksförbundet Hälsofrämjandet Svenska Vegetariska Föreningen
  Sågargatan 4, bv, 116 36 Stockholm Sågargatan 4, bv, 116 36 Stockholm
  Tel: 08-643 05 04, fax: 08-643 57 10 Tel: 08-702 11 16, fax: 08-702 11 17
  Postgiro: 28 87 19-8 Postgiro: 17 02-0
  www.halsoframjandet.se www.vegetarian.se
  info@halsoframjandet.se svf@vegetarian.se