Rapport Ewa Sangwall

Seminarium om industriella transfetter i livsmedel

14 februari 2007

Riksdagen Lokal L1-41-43
Mynttorget 2 Stockholm
Kontaktperson: Magnus Lindgren
Arrangörer: Sveriges Konsumenter i Samverkan och Miljöpartiet de Gröna

Ca 75 personer hälsades välkommen av Bengt Ingerstam, Konsumenter i Samverkan.
Bengt Ingerstam och Gunnar Lindgren berättade kort om bakgrunden till diskussionen angående industriella transfetter i våra livsmedel.

Steen Stender, professor och överläkare, Gentofte Amtssykehus talade om Vad är transfett och hur har Danmark gjort. Härdade fetter är konstaterat skadliga för människors hälsa men praktiska att använda i livsmedelsindustrin. Härdat fett är flytande fett som gjorts fast genom kemiska behandling med bland annat nickelspån, vätgas, värme och tryck i reaktorer. De flesta vegetabiliska fetter är flytande och när de härdas får livsmedelsindustrin ett billigt fast fett som är lättare att använda än det som är flytande. Tyvärr ändrar härdningen fettets egenskaper på flera sätt. Från att ha varit nyttigt för människorna i sin flytande grundform blir det nu direkt skadligt. Vid härdningen bildas transfettsyror eller transfetter som de kallas. Den som äter mycket så kallade transfetter riskerar att drabbas av hjärtsjukdom, insulinresistens och försämrat immunförsvar. Transfetterna kan också orsaka fosterskador.

Det är viktigt att skilja på naturliga transfetter som kommer från idisslare och de kemiska framställda. De naturliga transfetterna i smör och animaliskt fett påverkar inte risken för t.ex. hjärtsjukdom.
Experterna är eniga om att industriellt framställda transfettsyror är skadliga och de har heller inga kända goda hälsoeffekter som motiverar att de borde användas i våra livsmedel.
Mot bakgrund av detta beslutade Danmark att från 2003 får högst 2% av fettmängden i livsmedel som produceras i landet bestå av transfettsyror och sedan två år tillbaka är det helt förbjudet att industriellt framställa transfetter i Danmark. Steen Stender varnade dock för att importerade livsmedel kan innehålla höga halter av transfettsyror då det finns stor tillgång på industriellt härdat fett i Europa.

Mats Larsson, Lantmännen AXA, talade om Så har vi gjort på Lantmännen AXA.
Mats berättade att man i alla AXA produkter tagit bort allt transfett. De har på grund av detta hamnat på den ”Gröna listan” som finns på SKIS hemsida. Gröna listan består av företag som tagit ansvar för konsumenternas intressen och förändrat t.ex innehållet i sina produkter till något som är bättre och som konsumenterna kan acceptera.

Anders Forssten, marknadschef Max Hamburgerrestauranger AB, talade om Max:s arbete att få bort transfetter. Anders berättade att man tagit bort alla transfetter ur produktionen och att man även arbetade med frågan om hur stor fettmängden är totalt i dras produkter.

Debatt med företrädare för rikspartierna, samt Sten Stender och Mats Larsson under rubriken Är ni beredda att förbjuda tillsats av industriellt framställt transfett i livsmedel eller finns det andra vägar att gå som ni hellre vill ta för att människorna inte skall utsättas för dessa risker?

Moderaternas företrädare ville inte lagstifta utan ansåg att det borde finnas andra möjligheter att informera och att ansvaret bör läggas på producenterna. Miljöpartiet de Grönas företrädare var orolig för barnen situation och menade att det kanske borde lagstiftas om det kan bli ett vettigt lagförslag.

Publiken fick också delta i debatten.
Bengt Ingerstam menade att vi konsumenter inte orkar med att hålla reda på alla olika sorters märkningar från de olika kedjorna. Innehållsdeklarationerna är alldeles för finstilta och många gånger svåra att tolka. Detta får till följd att konsumenterna till slut struntar i att vara en ”medveten konsument”. Det finns också en del svårigheter att på ett lättfattligt och enkelt sätt förklara skillnaden mellan härdat fett – delvis härdat fett – transfetter. Man ska inte behöva vara kemist för att kunna förstå sig på innehållsdeklarationerna på våra livsmedel.

Christina Möller, f.d. chef Coop Provkök, menade att SKIS borde ta bort sin så kallade ”Svarta lista” på hemsidan och istället ha en ”positiv lista”. Bengt menade att hon inte tittat på deras hemsida för då skulle hon ha sett att SKIS på sin hemsida har en ”Grön lista”. Där hamnar alla producenter som ändring innehåll och till det bättre i sina produkter som t.ex AXA och Maxi.

Solveig Tärnström menade att Livsmedelsverket borde vara först att informera om våra livsmedel till allmänheten. Man ska alltid kunna ringa dit och få ta del av den senaste forskningen om t.ex transfetter.

Annica Sohlström, chefsnutritionist, Livsmedelsverket, menade att Livsmedelsverket följer forskningen och att man nyligen haft ett möte med livsmedelsproducenterna om just transfetter. Resultatet av mötet visar på att transfetterna är på väg bort från svenska livsmedel utan lagstiftning.
  Motion som lämnas till riksdagen från Miljöpartiet de Gröna
Jan Lindholm, Thomas Nihlén och Gunvor G Ericson

Transfetter
Härdade fetter är skadliga för människors hälsa men praktiska att använda i livsmedelsindustrin.

SAMMANFATTNING:
Många halvfabrikat som industribakat bröd, såser, glass och kakor innehåller industriellt härdat fett i stället för naturligt, nyttigt fett som kallpressad olja eller smör. Miljöpartiet anser att folkhälsan är viktigare än industrins intresse. Därför bör industriellt härdat fett inte längre få förekomma i livsmedel.

Härdat fett är flytande fett som gjorts fast genom kemisk behandling med bl.a. nickelspån, vätgas, värme och tryck i reaktorer. De flesta vegetabiliska fetter är nämligen flytande. När de härdas får livsmedelsindustrin ett billigt, fast fett som är lättare att använda än flytande. Det härdade fettet gör att kexen och pulversåsen håller längre i affärerna, och mindre behöver kasseras.

Tyvärr ändrar härdningen fettets egenskaper på flera sätt. Från att ha varit nyttigt för människor i sin flytande grundform blir det direkt skadligt. Vid härdningen bildas transfettsyror eller transfetter som de kallas. Genom att väteatomer förskjuts i molekylen blir den rakare och därmed fastare. Denna transformering av molekylen ger den nya egenskaper. Många näringsämnen försvinner också när oljorna behandlas kemiskt.

Den som äter mycket s.k. transfetter, vilka uppkommer i härdningsprocessen, ökar risken att drabbas av bl.a. hjärtsjukdom, insulinresistens och försämrat immunförsvar. En ammande mamma som äter mycket transfetter riskerar att hennes barn får sämre mjölk. Transfetter kan också orsaka fosterskador.

Dessa onaturliga transfetter lagras in i våra cellväggar och gör dem stelare. Enkelt uttryckt gör de så att vi åldras snabbare. Det är viktigt att skilja på naturliga transfetter som kommer från idisslare och de kemiskt framställda. De naturliga transfetterna i smör och animaliskt fett påverkar inte risken för t.ex. hjärtsjukdom.

Experterna är eniga om att industriellt framställda transfettsyror är skadliga. De har heller inga kända goda hälsoeffekter som motiverar att de borde användas i livsmedel.

Redan i början av 1990-talet uppmärksammades riskerna. Livsmedelstillverkarna slutade därför använda härdat fett i bordsmargarin vilket gjorde att svenskarnas intag av transfetter minskade rejält.

I Danmark har man emellertid gått längre och kraftigt begränsat användningen av transfetter. Från 2003 får högst 2 % av fettmängden i livsmedel som produceras i landet bestå av transfettsyror och sedan två år tillbaka är det helt förbjudet att industriellt framställa transfetter i Danmark.

Även det amerikanska jordbruksdepartementet varnar för transfetter från industrin. I USA har man från och med i år infört en obligatorisk märkning av transfetter på konsumentförpackningar och just nu pågår ett arbete med att införa ett förbud för transfetter i restauranger i bl.a. staden New York. En intressant detalj kan vara att trots vissa svårigheter så har flera större snabbmatskedjor i USA redan slutat använda transfetter.
Till och med McDonalds säger sig vara positiva till ett förbud.Copyright © SVF. All rights reserved.