25 procent ekologiskt


  Stefan Edman har på regeringens uppdrag arbetat med “Hållbar konsumtion” och har kommit med en del förslag. Han föreslår bland annat att de offentliga storhushållen får en nyckelroll när det gäller ekologiska livsmedel. Här borde finnas stora möjligheter. Målet för ekologiskt i storhushållen föreslås vara 25 procent till år 2010. Idag ligger konsumtionen av ekologiska livsmedel på 2,5 procent. Är 25 procent ett möjligt mål till 2010 och vad krävs i så fall?

  Hälsorörelsen anser att svaret är ja!

  Hälsorörelsen har verkat för ekologisk odling under årtionden, ja ända sedan 1940-talet, och ser med glädje hur intresset för ekologiska livsmedel och ekologisk odling har ökat under senare år. Men än är det mycket kvar att göra.

  Det gäller i första hand att stoppa GMO-odlingens utbredning som nu sker på bekostnad av den ekologiska odlingen.

  De nu planerade försöken med GMO-odling av t.ex. raps, sockerbetor och potatis måste stoppas omgående.

  Extra kraftigt stöd till ekologisk odling bör beslutas av regeringen.

  Butikerna bör marknadsföra och förvara ekologisk frukt och grönsaker bättre.

  Prissättningen på ekologiska varor bör omprövas och inte t.ex. subventionera “skräpmaten”. Prisökning bör ske i ören och inte i procent.

  Kommuner bör förse skolor, daghem och äldreboende med ekologiska livsmedel.

  Våra sjukhus och andra landstingets inrättningar bör köpa in i huvudsak ekologiska livsmedel.

  Regering och riksdag bör fatta beslut om 25 procents mål för ekologisk odling i Sverige 2010. Landstingen bör i första hand inom sin verksamhet, använda ekologiska livsmedel.

  Vi konsumenter bör fråga efter och använda ekologiska livsmedel. Då slipper vi gifter i vår mat och vår miljö.

Tillbaka upp...

Copyright © SVF. All rights reserved.