Balans till kropp och själ


  I dagens samhälle och tempo, med ökade sjukskrivningar, krav och minskat välbefinnande gäller det verkligen att se om sig själv och sin omgivning för att hitta en rimlig balans i livet. Då är det viktigt att se till helheten. Detta citat gäller verkligen i dag:

  ”Det gäller att koppla av i tid för att inte bli avkopplad i förtid.”

  Finns det positiv och negativ stress? Stress är en del av livet, förändringar och utmaningar stimulerar och gör att vi utvecklas och gör livet spännande. Lite stress som är lustbetonad t.ex. en anspänning inför ett viktigt möte eller framträdande skärper våra sinnen och ökar våra prestationer. Negativ stress är stressreaktioner som vi inte får någon glädje eller nytta av. Lagras de länge har de en skadlig inverkan på oss. Det har ofta med en känsla av olust att göra och att inte räcka till. I dag vet vi att det även kan bli för mycket glad stress också.
  Det skapar obalans och negativ effekt.

  Det finns så många olika orsaker till stress. Hur vi reagerar är förstås individuellt och beror på hela människans totala situation och vad individen har med sig i sin ”ryggsäck”. Helt plötsligt kanske det inträffar nya saker, livshändelser, som blir droppen som får bägaren att rinna över och vi reagerar med olika stressreaktioner.

  Ofta vänjer vi oss vid mer och mer stress och olika symtom, trötthet, huvudvärk m.m. och tycker att – det är väl normalt!? Detta kan kallas för normaliseringsprocessen. Vi blir så småningom ”inbillningsfriska”.

  Det är viktigt att förstå vad som gör just mig stressad, spänd eller orolig och hur jag reagerar och får för symtom när det blir ”för mycket” och att hitta sin stresströskel. Till hjälp kan man ha olika stresstester t.ex. Previas ”Stressnyckel” och skriva stressdagbok.
 • ”Fylla på & stärka” oss själva behöver vi verkligen när vi känner att vi dräneras på kraft och energi helst redan innan. Vi behöver höja vår stresströskel så att vi har en liten hälsobuffert att ta av när det är belastningstoppar. Det finns många friskfaktorer som är viktiga att vi påverkar. Boka in tid för dig.

 • Sömnen är lättpåverkad av stress och är oerhört viktig för oss för att vara i balans. Sömnen är viktig för att vårt immunförsvar, kroppens naturliga uppbyggnads fas och återhämtningssystem ska fungera och motverkar ”utbrändhet”. Oro för jobbet och morgondagen är en stor bov. Varva ner, förbered morgondagen i tid. Skriv ner vad du måste komma ihåg. Se till att du får den sömn du behöver! Ta olika sömnbesvär på allvar och gör något åt dem i tid!

 • Fysisk aktivitet är ett utmärkt sätt att få utlopp för lagrad stress både i kropp och sinne. Det bidrar dessutom till ökat välbefinnande (lycko& smärtlindringshormon endorfin bildas) samt ger en behaglig känsla av avspänning efteråt. Daglig fysisk aktivitet (minimum 30 min, det är ok fördela på flera tillfällen), helst ute i dagsljuset, har även positiv effekt på sömnen.

 • Vad vi äter påverkar oss också och stora obalanser skapar en inre stress för kroppen ( ex. blodsockersvängningar). Stress förbrukar mer vitaminer och mineraler. Det är viktigt vad vi äter men också HUR. Sitter du alltid ner när du äter, tuggar du ordentligt, äter du regelbundet och lugnt samt hinner du känna vad maten smakar? Om inte, är risken stor för magbesvär på sikt.

 • Beroendeframkallande medel. Stress skapar ett behov av något som lugnar för att återställa balansen eller något som piggar upp och tar bort tröttheten. Se upp för ett ökat intag av alkohol, tobak, kaffe och lugnandeoch smärtlindrande medel (utan att samtidigt göra något åt grundproblemen).

  Friskfaktorer är en buffert mot negativ stress.

  Om du vill läsa hela häftet “Balans till kropp och själ” av Lisa Danåsen Wikström kan du beställa det hos Hälsofrämjandet, pris 5 kr + porto 5 kr. Tel 08-643 05 04.

  Fler lästips:
  Stressnyckel, test, Previa tel. 0455-33 49 10.
Tillbaka upp...

Copyright © SVF. All rights reserved.