Ekologisk mat


  Hälsorörelsen har i årtionden sagt att ekologisk mat är bra för hälsa och miljö.

  Nu bekräftas det återigen, denna gång av amerikansk a miljömyndigheter.

  Vi saxar ur artikeln i tidningen Odlaren; nr 4-2005.

  Ekologisk kost har direkt effekt på innehållet av bekämpningsmedel i barns urin. Under fem dagar fick 23 amerikanska skolbarn ekologisk mat. Deras konventionella mat uteslöts och de fick bara äta ekologiska födoämnen under en kortare period. Urinprover gjordes två gånger dagligen under 15 dagar, en gång på morgonen och en när de gick till sängs.

  Urinens innehåll av specifika metaboliter (nedbrytningsprodukter) från malathion och chlorpyrifos minskade till icke detekterbar nivå omedelbart efter att den ekologiska dieten introducerades, för att åter stiga omedelbart efter att den konventionella dieten återupptagits. Även andra bekämpningsmedel som testades visade liknande förändringar (azinphozmethyl, dimethoate, acephate).

  Slutsatsen man kan dra av testet är att man lyckats visa att en ekologisk kosthållning har en både dramatisk och omedelbar effekt, när det gäller att förhindra exponering för sådana organiska fosforbekämpningsmedel som är vanliga i konventionell livsmedelsproduktion. Man kunde också visa att det är uteslutande genom maten, som barnen utsätts för dessa bekämpningsmedel.

  Barnen var 3-11 år gamla från vanliga och Montessori skolor i förorterna till Seattle, USA.

  Vill du läsa hela studien heter den Organic Diets Significantly Lowee Children?s Dietary Exposure to Organophosphorous Pesticides. Environmental Health Perspectives 8418 på http://dx.doi.org/

  Du bör köpa ekologiska livsmedel så långt det går för din och dina barns hälsa. Hälsorörelsen jobbar vidare och stödjer de ekologiska odlarna bland annat genom uppvaktningar och skrivelser.


Tillbaka upp...

Copyright © SVF. All rights reserved.