Ohälsosamma matvanor och
fysisk inaktivitet


    Samhällets kostnader för ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet uppskattas till 16 miljarder kronor. Om inget görs kommer de att öka, skriver Statens folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket i en rapport till regeringen.

    Förra året räknar man med att sjukvårdskostnaderna för sjukdomar på grund av fetma uppgick till 3 miljarder kronor. Därtill kommer kostnader för produktionsbortfall på omkring 12 miljarder kronor.

    De båda myndigheterna har kostnadsberäknat det underlag till en handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet som de överlämnade i början av 2005. Förslaget som de nu har lagt fram ska ses som en investering för bättre hälsa som kan bidra till att halvera sjukfrånvaron före 2008.

    2006 skulle det kosta sammanlagt 355 miljarder. De två myndigheterna föreslår att man tar pengar från delar av statsbudgeten, om det inte är möjligt finns alternativet att punktbeskatta vissa ohälsosamma livsmedel.
Tillbaka upp...

Copyright © SVF. All rights reserved.