Sjukskrivningar och Tsunami


  Sjukskrivningar och Tsunami har tagit stor plats i media. Katastrofer bägge. Den ena ett naturens fenomen, som kan drabba oss utan egen förskyllan. Den förstnämnda katastrofen är däremot fullständigt obegriplig. Vi har världens bästa fysiska arbetsmiljö, vi arbetar 6-8 procent av en livstid, vi bor bäst, vi äter bäst, sportar mest, lever längst, har världens lägsta barnadödlighet och är sjukast i världen. I den ekvationen finns en faktor som är obekant.

  Varför är så många sjuka inom landsting och kommuner?

  Varför är det så mycket färre sjukskrivna inom till exempel den privata tandvården än inom folktandvården? Varför blev inte Johan hemma på sågen som bar plankor upp på brädstaplarna i 50 år belastningsskadad? Han bar plankor dag ut och dag in från minus 30 grader till plus 30 grader utan att klaga över rygg och nacke. Personligen tror jag vi har ett område där vi inte har riktiga medicinska diagnoser, där patienter ur ett skolmedicinskt övat öga förefaller frisk. Proverna är bra, men patienterna mår dåligt.

  Denna grupp behandlar vi med gamla skolmedicinska metoder. Kanske skulle vi angripa livsstilar i stället. Mera motion, 40 minuters promenad varje dag, regelbunden sömn 7,4 timmar per natt och vettigare mathållning. Jag såg någonstans att en så enkel regim skulle minska sjukvårdsbehoven med upp till 80-90 procent. Om vi dessutom äter omega 4-fett, som vårt cellulära system är i behov av, kanske vi skulle kunna få elva friska år på slutet.

  När jag läser David Servan Schreiber, professor i psykiatri i Pittsburg, i boken Bot på naturlig väg, så börjar jag undra om inte 80 procent av de sjukskrivna skulle kunna rehabiliteras på naturlig väg. Läkartidningen hade en artikel härförleden där motion i stort sett likställdes med klassisk psykiatrisk behandling vid måttliga depressioner. Enligt David Servan Schreiber har omega 4-fettsyror likvärdig effekt som Cipramil och Prozac, och förebygger dessutom återfall. Såvitt jag kan se kan vi inte med enbart våra gamla skolmedicinska metoder komma tillrätta med sjukskrivningsepidemin. Vi måste börja ompröva, testa annat.

  Och till slut hamnar vi i Enköpingsdoktorn Westerlunds metoder med motion och kost, vid det förra paradigmskiftet 18801910, då utbrändhet kallades neurasteni. NU är vi inne i ett nytt paradigmskifte med svåra omställningar för många. Från traditionell industri till ett diffust serviceoch informationssamhälle. På samma sätt som under Westerlunds tid, då vägen gick från jordbrukarsamhället in i industrisamhället.

  Dagens Medicin,
  NISSE SIMONSSON,
  pensionerad kirurg i Östersund 2005

  Vår förhoppning inom Hälsorörelsen är att dessa tankar skall få genomslag hos politiker och inom skolmedicinen. Vi vet att den naturliga egenvården och den komplementära medicinen är ett nödvändigt komplement till skolmedicinen för att råda bot på ohälsan.

Tillbaka upp...

Copyright © SVF. All rights reserved.