Andelen snusare ökar kraftigt


  Medan andelen rökare minskat kraftigt i Sverige under de senaste tjugofem åren, har andelen snusare under samma tidsperiod ökat, i synnerhet bland yngre och medelålders män. Kvinnor visar en kraftigt ökande trend men på en betydligt lägre nivå.

  Vid första tidpunkten, 1988-89, snusade i genomsnitt 16,7 procent av männen och 0,7 procent av kvinnorna. Andelen snusande män ökade till 20,0 procent 199697 och var enligt senast tillgängliga data (2004) 23,4 procent. Motsvarande procenttal för kvinnor var 0,9 1996-1997, respektive 2,8 procent år 2004. Det betyder att snusning ökade relativt sett mer bland kvinnor än bland män, motsvarande ca 300 procent, under en period på mindre än 10 år.

  Generellt sett återfanns den högsta andelen snusare bland de yngre samt bland de medelålders männen och kvinnorna. Exponeringstiden blir längre ju tidigare man börjar snusa.

  SCB, LEVNADSFÖRHÅLLANDEN/ HÄLSA 2005

  Nu finns det statistik på att snuset börjar bli en stor riskfaktor även för kvinnor på samma sätt som rökningen utvecklats under senaste årtiondet. Trots att Hälsorörelsen påpekat denna risk för politiker och myndigheter så är de passiva iakttagare. Vi har krävt insatser mot snuset under 2005-2006 för att bromsa utvecklingen, framför allt inom idrotten och bland kvinnorna.

  När tänker Folkhälsoministern och FHI ta sitt ansvar och satsa pengar på information om snusets risker?
  Vi har redan startat arbetet och hoppas på stöd!!

  Beställ vår “snusaffisch” (se Vegetar 3-2005) gratis från kansliet.Tillbaka upp...

Copyright © SVF. All rights reserved.