Vidarkliniken


  Under den tid vi drev Tallmogården så samarbetade vi mycket med Vidarkliniken när det gällde att få in den alternativa medicinen inom hälsooch sjukvårdens ram.

  Vi ser nu Vidarklinikens öppna mottagning som ett viktigt komplement i arbetet mot ohälsan.

  Läkarna på Vidarkliniken har haft mottagningsbesök från det att kliniken började för 20 år sedan. 1994 kom den så kallade husläkarreformen.

  Nu kan man kalla mottagningen för en vårdcentral. Det finns tre allmänläkare och en barnläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare och receptionister som arbetar där. Sedan 2005 har landstinget givit Vidarkliniken möjlighet att anställa en kurator på halvtid och även en läkare under utbildning. (Han ska bli specialist).

  Det är lite närmare 4.000 människor som bor inom Stockholms län som är “listade” på Vidarkliniken. Dessutom tar man emot en hel del sörmlänningar som väljer att söka deras hjälp. Man har läkarmottagning med både tidsbeställda mottagningsbesök med 1-3 veckors väntetid och jourmottagning med möjlighet att få en kort tid samma dag som man ringer. Man ordinerar antroposofisk medicin och apoteksmediciner efter det behov som finns i varje enskilt fall.

  Vidarklinikens sjuksköterskor tar emot patienter för injektioner, blodtrycksmätning, omläggning av sår, insmörjningar, vaccinationer m.m. På laboratoriet tar man alla förekommande blodoch urinprov samt EKG.

  Vidarklinken strävar efter att tillsammans med sin barnavårdscentral och mödravårdscentral starta en läkarmottagning i Stockholm eftersom många av de listade husläkarpatienterna bor där. Man hoppas kunna öppna en sådan utvidgning under 2006.

  Vidarkliniken har även en allergimottagning.

  Genom ett avtal med Stockholms läns landsting kan alla barn och ungdomar somär skrivna inom Stockholm län få kostnadsfri vård upp till 18 års ålder. Även patienter från andra landsting är välkomna på remiss, men de måste själva ordna att deras landsting betalar för besöket.

  Patienterna bokar själva tider: Tel 08-551 509 99, fax 08-551 509 04.

  E-post: info@vidarkliniken.seTillbaka upp...

Copyright © SVF. All rights reserved.