Ny webplats arena för GMO-motstånd


  Ekologiska Lantbrukarna och KRAV för en gemensam sak på webbplatsen gmofri.se

  KRAV har tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna lanserat en ny webplats om matproduktion utan GMO.

  Syftet med gmofri.se är att skapa en mötesplats för alla konsumenter och producenter som vill ha en fortsatt GMO-fri matproduktion i Sverige. På webplatsen hittar du bland mycket annat den ekologiska rörelsens köpargument för GMO-frihet samt en köpguide till hur du undviker GMO-mat.

  Mer än 70 procent av både bönder och konsumenter svarar i opinionsundersökningar att de vill undvika genteknik i maten. Ändå arbetar stora delar av livsmedelsbranschen och jordbruksforskningen för att göra det svårare för både lantbrukarna och matköparna att undvika GMO produkter.

  Välj ekologiskt bli med och stoppa GMO sabotaget mot vår mat och vår hälsa!

  Vi vill ha en fortsatt GMO-fri matproduktion i Sverige.Sätt stopp för GMO-sveket!


  Hälsorörelsen ligger i täten när det gäller GMO-motståndet för hälsans och miljöns skull.

  Hälsorörelsen (Svenska Vegetariska Föreningen SVF och Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF) är medlemmar i SKIS, Sveriges Konsumenter i Samverkan, och vi arbetar nu med att stoppa GMO-sabotaget mot ekologisk mat, och då menar vi att all användning av GMO i produktionskedjan ska deklareras, även om det gäller foder till djuren. Det finns ingen anledning att dölja det för att därmed hoppas på större acceptans, snarare blir effekten den motsatta. När vi konsumenter känner oss förda bakom ljuset blir reaktionen i regel inte speciellt positiv. Detta är en av orsakerna till det ökande motståndet mot GMO (även ökande nu i USA!) och helt skapat av GMO-industrin själv genom döljande av information, lögner och försöken att tvinga det på oss. Allt för att rädda sina investeringar och få ökad makt på marknaden, närmast monopolsituation, inte för att hjälpa oss konsumenter att äta nyttigare, bli friskare eller få billigare mat.

  Detta är inget som tilltalar oss som ska välja och betala. Det attraherar heller inte Sveriges enskilda bönder, de ställer hellre upp för konsumenterna, deras viktigaste kunder, än att bli livegna slavar till GMOindustrin, med Monsanto i spetsen.

  Det är inte acceptabelt att EU ska kräva lydnad av “undersåtarna” när man går GMO-intressenas ärenden. Det är inte förenligt med en sann demokrati att en överstatlig organisation hindrar enskilda länder, kommuner, samhällen, familjer, konsumenter att själva styra över sina liv och fatta lokala beslut. I synnerhet är det viktigt när det gäller strävan att få en mera uthållig och hållbar utveckling.

  Vi ser klart hur starka lobbyintressen, såväl i USA som inom EU, lyckas påverka administration och kommission att anpassa lagstiftning och direktiv så att det gynnar de stora multinationella intressen. Speciellt gäller det kemioch bioteknikintressena, då de verkar i en riktning som inte gynnar medborgarna, miljön, resursanvändningen och vår gemensamma hållbara framtid.

  Vi konsumenter kräver att få GMO-fria livsmedel.


  B. INGERSTAM

  Du som vill veta mer om SKIS kan gå in på www.konsumentsamverkan.seTillbaka upp...

Copyright © SVF. All rights reserved.