Hormonstörande restgifter
i frukt och grönt


    Livsmedelsverket har hittat 51 fynd av fyra hormonstörande bekämpningsmedel i frukt och grönt från andra länder under 2005. Sverige vill förhindra EU-kommissionen att godkänna fyra hormonpåverkande bekämpningsmedel. Ämnena är inte godkända för användning i Sverige.

    I Livsmedelsverkets stickprovskontroller under 2005 hittades tre av ämnena i frukt och grönt. De fyra ämnena är vinklozolin, procymidon, fenarimol och flusilasol. Tre av dem hittades i produkter från såväl EUländer, som länder utanför EU. Livsmedelsverket fann ingen förekomst av ämnena i stickprov på svenska produkter.

    Totalt undersöktes förekomsten av de fyra bekämpningsmedlen i 1.740 stickprov på frukt och grönt, samt produkter därav. I tolv prover från bönor, juice och kiwifrukt fanns vinklozolin. I 38 prover fanns procymidon. De hittades i bordsdruvor, bönor, isbergsallat, jordgubbar, meloner, paprika, päron, slanggurka och tomater.

    Tidningen Ekocentrum 1-2006
Tillbaka upp...

Copyright © SVF. All rights reserved.