Riks- och förbundsmöte  Före detta redaktören för Hälsa och Vegetar, Eskil Svensson, rapporterar från årsmötena.

  Fattiga idealister allt närmare varandra

  Hälsorörelsens två förbund lever som både särbo och sambo.

  Det nära samarbetet mellan Riksförbundet Hälsofrämjandet och Svenska Vegetariska Föreningen underströks lördagen den 22 april då båda förbunden för första gången genomförde sina årsmöten sammanslagna till ett enda möte. Formellt är Vegetariska Föreningen sedan ett år ansluten till Hälsofrämjandet och Hälsofrämjandet bär vissa av Vegetariska Föreningens omkostnader, t ex lokalhyran. Förbunden delar sedan flera år kanslilokal på Sågargatan 4 vid Danvikstull i Stockholm. Samma personer har under verksamhetsåret 2005 suttit i avgörande positioner i de båda styrelserna.

  Det delvis “familjära förhållandet” mellan de två hälsoinriktade förbundens förtroendevalda behölls genom totalt omval vid årsmötet den 22 april. De båda hälsoförbunden har sålunda en närmast total administrativ samordning, men har varsin styrelse och egen ekonomiförvaltning. De resurser som redovisas i årsrapporterna är knappa men har under det gångna året hjälpts upp av gåvor från medlemmar i Hälsofrämjandet och vissa samhälleliga anslag som Hälsofrämjandets ordförande Kurt Svedros har lyckats utverka för Hälsofrämjandet.

  Årsmötesformaliteterna flöt lugnt under Stefan Degerlunds vana ledning och de många rapporterna kryddades inte med någon som helst debatt. Några omvälvande beslut fattades inte, medlemsavgifterna blir oförändrade och några propositioner hade styrelserna inte formulerat. En motion från Jan Olof Jonsson om återutgivning av centrala verk av Are Waerland överlämnades till styrelsen. Det finns inte pengar till det idag utan man avvaktar eventuellt ekonomiskt stöd.

  I samband med årsmötet, som för Hälsofrämjandets del kallas ”Förbundsmöte” och för Vegetariska Föreningen ”Riksmöte” utdelades traditionellt två speciella utmärkelser, ”Årets morot” från Vegetariska Föreningen och ”Waerlandstipendiet” från Hälsofrämjandet. “Årets morot 2005” fick den kända vegetariska matboksförfattaren Inga-Britta Sundqvist och “Waerlandstipendiet” tilldelades i år Hälsas chefredaktör Per Frisk.


  SVFs nya styrelse 2006 från vänster Berit Alveskär, ledamot, Bromma, Elsy Olofsson, suppleant, Järfälla, Anna-Lisa Stenudd, vice ordförande, Lidingö, Kurt Svedros, ledamot, Farsta, Anita Eriksson, ledamot, Falköping, Henrik Sundström, ordförande och kassör, Saltsjö-Boo och Maud Gustafsson, suppleant, Saltsjö-Boo.
  Saknas på bilden, Kåre Engström, suppleant, Täby.


  RHFs styrelse för 2006 från vänster Jakob Svensson, ledamot, Linköping, Anita Eriksson, ledamot, Falköping, Kurt Svedros, förbundsordförande, Lisa Danåsen Wikström, vice ordförande, Kjerstin Janina Nedhem, suppleant, Köpingebro, Henrik Sundström, kassör, Saltsjö-Boo. Saknas på bilden, Karl-Otto Aly, suppleant, Rönninge, Wildfrid de Flon, suppleant, Täby, Ola Johansson, suppleant, Kalmar, Magnus Nylander, suppleant, Älvsjö.Tillbaka upp...

Copyright © SVF. All rights reserved.