Pressmeddelanden och Skrivelser till myndigheter 2004


 • 2004-04-26 - Har toppidrotten råd med snusare?

 • 2004-04-26 - Snus - en skam för idrotten

 • 2004-02-23 - Rökfria serveringsmiljöer

 • 2004-02-24 - Läkemedelsverkets "sabotage" mot den förebyggande egenvården.

 • 2004-02-17 - Varningstexter och snus

 • 2004-01-29 - Sveriges internationella agerande ang. ägg- och kycklingfabrikerna

 • 2004-01-29 - Friluftsliv och rekreation till fromma för folkhälsan


 •    Angående: Har toppidrotten råd med snusare?
  I svensk idrott är snusanvändning mycket vanlig. Inom många lagsporter har det blivit ett måste att snusa för att ”platsa i gänget”. Vi vet att förebilder är viktiga för ungdomar och det är säkert många småkillar och tjejer som börjar snusa bara för att tränaren snusar.

  Hur vanligt är det då med snus inom idrotten. När man studerade snusvanor bland hockeykillar i Värmland för några år sedan, visade sig att 36 % av 16- åringarna snusade. Detta är nästan det dubbla mot 16 åringar i stort. Redan för nästan 10 år sedan redovisades (Bergman & Garle 1995) att när man dopingtestade svenska idrottare hade 30 % av männen och 15 % av kvinnorna nikotin i sina dopingprov.

  Vanligast inom bandy, baseboll, ishockey, kraftsport, boxning (40-50%) men även förekommande i Simning (10%). I ett internationellt material var det 24 % av männen och 10 % av kvinnorna som uppvisade nikotin i sina tester.

  Hur mycket som härrör från snus, rökning resp. nikotinläkemedel går inte att avgöra från befintliga data, man kan bara konstatera att nikotin är vanligt förekommande inom idrott.

  Finns det något bra skäl att snusa för en idrottsungdom. Här får vi luta oss mot uppgifter från utlandet.

  Bland amerikanska basebollspelare i major league fanns ingen skillnad i spelarprestation mellan snusare och dom som inte snusade (Robertson och medarbetare 1997).

  Skador i muskler, leder, knän, ligament, senor och ryggsmärtor var vanligare hos snusare än bland och dem som inte snusade eller rökte kunde norsk idrottsforskning visa. Risken ökade med 2.3 gånger (Heir & Eide 1997).

  Om detta nu skulle gälla ishockeyspelare där spelarlönerna är skyhöga och segrar i mästerskap är det enda som räknas hur skulle man göra i följande fall.

  Klubben vill investera i en ny spelare och har fastnat för två toppspelare. Övergångspengar och löner hamnar i mångmiljonklassen. En är storsnusare och en snusar inte alls. Snuset ger inga fördelar i spelarprestation men det finns en klar överrisk för skador hos snusaren.
  Med kunskap om snusets konsekvenser borde klubbledningens val vara självklar!
  Jag tycker det är dags att inse faktum - idrotten har inte råd med snuset.

  Seppo Wickholm
  Övertandläkare

  Tillbaka upp...


     Angående: Snus - en skam för idrotten
  Bland 16-åringar är det nära nog dubbelt så många snusare inom idrotten som bland 16-åringar i stort. Det är framför allt i lagidrotterna som snusanvändningen är stor. Ledare, tränare och framför allt etablerade toppidrottare är förebilder och idoler för det uppväxande släktet. Man ser och hör idolerna i media med en prilla under läppen och vill vara lika tuff.

  Ledare, tränare och elitidrottare, betänk följande och ta ert ansvar;

  Läkare mot Tobak påpekar bland annat;

 • Det beroende som nikotinet i snuset medför är ofta mycket starkt
 • Nikotinberoende kan leda till ökat behov av andra droger som till exempel alkohol
 • Hjärtat slår 15 000 fler slag per dygn om du snusar vilket på sikt medför ökade risker för hjärtat
 • Snusning ökar risken att drabbas av åldersdiabetes
 • Snusning fördubblar risken för muskelskador vid idrottsutövning
 • Om gravida kvinnor snusar ökar risken för för tidig födsel, låg födelsevikt för barnet och plötslig spädbarnsdöd
 • Snus ökar risken för stelare kärlväggar och därmed förhöjd risk för framtida hjärt/kärlsjukdomar
 • Snusare uppvisar cellförändringar under läppen
 • Blottlagda tandhalsar är vanligt förekommande på platsen för snusprillan


  Nikotin är ett nervgift som påverkar alla organ. Det är dessutom starkt beroendeframkallande. Forskning har visat på ett samband mellan förhöjt blodtryck och snusning. Snus innehåller dessutom tobaksspecifika nitrosaminer som visat sig cancerframkallande i försök med celler och djur. Även aromatiska kolväten, bensopyren, likaledes cancerframkallande.

  Vid analys av två olika fabrikat snus, visade det sig att snus innehåller över 2.500 kemikalier, varav 28 är klassificerade som cancerogena. En genomsnittssnusare får i sig mer nikotin än rökarna. Snuset ger inga fördelar i idrottsprestationer. Omvänt, prestationssänkande och överrisk för skador hos snusaren.

  En idrottare tränar för att bland annat nå en förbättrad kondition. Snus kan försämra konditionen med 6-8 procent. Detta kan utgöra skillnaden mellan guld och silver!

  Arne Stålberg
  Hedersordförande i Riksförbundet Hälsofrämjandet
  Fyrfaldig veteranvärldsmästare i kanot
  Martin Lidberg
  Världsmästare och europamästare i brottning
  Magnus Nylander
  Doktor. med och tandläkare
  Spec. tillämpad miljömedicin och näringsforskare
     
  Kurt Svedros
  Ordförande Riksförbundet Hälsofrämjandet
  Karl-Otto Aly
  Leg läkare allmänmedicin Ordf. Sv Läkarföreningen för komplementär medicin
  Gert Fredriksson
  6 OS-guld, 1 silver, 1 brons 7 VM-guld, 17 NM-guld, 71 SM-guld. IOK:s pris till världens bästa idrottsman 1956


  Den som vill veta mer om snus kan gå kontakta Seppo Wickholm på seppo.wickholm@smd.sll.se

  Tillbaka upp...


 •    Angående: Rökfria serveringsmiljöer

  Uttalande till Folkhälsominister Morgan Johansson

  Hälsorörelsen ser med tillfredställelse att regeringen har lagt en proposition om rökfria serveringsmiljöer.
  Att restauranger och serveringsställen blir rökfria från och med 1 juni 2005 är tillfredsställande ur arbetsmiljösynpunkt, men även med hänsyn till livsmedelshygieniska aspekter.

  Hittills har alltid röken spridits från rökare till de rökfria ytorna i restauranger och på serveringsställen.

  Restauranger och serveringsställen blir nu miljömässigt och livsmedelshygieniskt av betydligt bättre kvalitet än före beslutet. Vi ser det också som en stor framgång i kampen mot ett av de värsta miljögifterna som finns i vår vardag.

  Vi vill på detta sätt uttala vårt stöd och tacksamhet för förslaget enligt propositionen (2003/04 65)


  Med vänliga hälsohälsningar

  Stockholm 2004-02-23

  Hälsoförbunden

  Riksförbundet Hälsofrämjandet   Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros
  Ordförande

  Tillbaka upp...


     Angående: Läkemedelsverkets "sabotage" mot den förebyggande egenvården.

  Uttalande till Regeringen - Göran Persson


  Hälsorörelsen har tidigare till Regeringen föreslagit ändring av Läkemedelslagen avseende förebyggande egenvård.

  Då Glukosaminet stoppades under 2002 skrev vi dessutom bland annat:

  (Utdrag ur skrivelse till Regeringen daterad 17 oktober 2002.)

  "Hur kan Regeringen acceptera att 100 000 tals konsumenter luras både på pengar och tillgänglighet av naturprodukter av god kvalitet för egenvård.

  Hälsorörelsen , som i årtionden verkat för ett utnyttjande av komplementära/preventiva insatser i folkhälsoarbetet inkluderande naturmedel och kosttillskott, vill ta upp frågan om Glukosaminet. Det finns många skäl att åter uppmärksamma denna fråga då läkemedelskostnaderna rusar iväg. Då fullföljer Läkemedelsverket sin idé att göra Glukosamin till läkemedel. Detta är häpnadsväckande. Man vill alltså hindra människor från att ägna sig åt egenvård med hjälp av naturmedel och tack vare dessa egeninsatser spara både på läkemedelskostnaderna och på kostnader inom hälso- och sjukvården. Istället skall Glukosamin nu vara läkemedel och belasta läkemedelskostnaderna och de enskildas plånböcker.

  Helt oacceptabelt är även förslaget om läkarbesök för recept vid köp av mer än 60 tabletter. Är inte vår sjukvård tillräckligt dyr och belastad redan? Detta är en klåfingrighet utan motstycke och styrker vårt tidigare ifrågasättande av Läkemedelsverkets kompetens att handlägga naturmedel och naturläkemedel.

  De 100 000 tals personer som fungerar och upplever en god livslust tack vare nuvarande Glukosamin, är vad vi upplever dagligen både upprörda och djupt oroliga för sin hälsa och för att få tillbaka värken och orörligheten."

  Läkemedelsverket "silar mygg och sväljer kameler" då man konsekvent angriper naturmedel som bland annat ger smärtlindring till 100 000 tals personer runt om i landet. Först förbjöd man Glukosamin och gav sedan stöd till Läkemedelsföretagen genom att snabbt godkänna Artrox som läkemedel. Atrox blev för kunden dubbelt så dyrt som Glukosaminet och dessutom gav det sämre effekt enligt tidigare Glukosaminanvändare.

  Nu kommer nästa genidrag. Man förbjuder Litozin, ett nyponpulver. Alla vet att nypon innehåller C-vitamin som förebygger förkylning och dessutom har man upptäckt att det ger en viss smärtlindring för äldre och dessutom inga biverkningar.

  Då går Läkemedelsverket med kraft in och förbjuder nyponpulver. Det har man personal till, men när det gäller att kontrollera biverkningar hos mediciner och lägga med bipacksedlar om detta, då saknas det personal enligt ett uttalande i TV. Biverkningarna förorsakar mycket lidande och dessutom kostar det staten över 25 miljarder per år enligt uppgift.

  Att Läkemedelsverket sponsras av Läkemedelsbolagen är inget försvar för denna nonchalans avseende biverkningar, samtidigt som man lägger kraft och tid på att jaga ofarliga naturmedel som t.ex nyponpulver.

  Vad blir nästa "scoop"? Blir det vitlök, kamomillte eller fiskolja som förbjuds och som görs om till läkemedel. Förmodligen har Läkemedelsföretagen nu hört av sig till Läkemedelsverket då de 100 000 tals reumatiker och andra som har värk av något slag köpt "Litozin" - nyponpulver", istället för läkemedlet Artrox. Läkemedelsföretagen ska tydligen gynnas på egenvårdens bekostnad.

  Hälsorörelsen har begärt omprövning av Läkemedelslagen avseende begreppet förebygga för att komma ifrån den absurda situationen som nu råder inom egenvårdsområdet.

  Förutom Glukosamin, Litozin - nyponpulver som nu förbjuds riskerar vi att få köpa flera livsmedel på Apotek till dubbla priser, då forskning nu pekar på att t.ex.

  vitlök - ger viss antibiotikaeffekt,
  apelsin - C-vitamin förebygger bl.a. förkylning
  surkål - är positiv för tarmfloran
  rågbröd - cancerförebyggande (enligt forskare i Finland)

  Dessutom förebygger stavgång och promenader både ohälsa och lindrar vissa sjukdomssymtom.

  Hälsorörelsen som vet värdet av egenvård och hjälpt 100 000 tals personer till en bättre hälsa kräver att Regeringen omgående tar sig an dessa problem i avvaktan på Läkemedelslagens omprövning och

 • sätter stopp för denna klåfingrighet från Läkemedelsverkets sida avseende naturmedel.
 • sätter stopp för återkommande åtgärder som försvårar för 100 000 tals personer att behålla sin livslust och funktion i samhället.
 • sätter stopp för slöseri med statens pengar.
 • sätter stopp för läkemedelsföretagens vinstbegär som drabbar både staten och den enskildes begränsade ekonomi.

  Ge egenvården en chans!

  Med vänlig hälsning

  Stockholm 24 februari 2004

  Hälsoförbunden

  Riksförbundet Hälsofrämjandet   Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros
  Ordförande

  Tillbaka upp...


 •    Angående: Varningstexter och snus

  Uttalande till Socialdepartementet - Folkhälsominister Morgan Johansson

  Enligt Riksförbundet Hälsofrämjandets uppfattning utgör snus en hälsofara. Trots detta har varningstexten eliminerats, då man anser att snus inte utgör någon cancerfara.

  En del har helt felaktigt uppfattat snus som ett rökavvänjningsmedel. Snus drabbar inte direkt andra personer som vid rökning och lungsjukdomen KOL är förmodligen inte förorsakad av snus. Däremot anser vi att nikotinet i snuset framkallar ämnesomsättningsrubbningar som i sin tur ger upphov till den utbredda förekomsten av allvarliga folksjukdomar. Exempel på detta är tidigare debut av diabetes 2, s k åldersdiabetes, som disponerar för hjärt-kärlsjukdomar, bland annat med försvårad genomblödning i hjärtats kransartärer och i njurarna. Cirkulationsrubbningarna och dess följder kan uppskattas till att svara för i storleksordningen 1/3 av fallen av för tidig död beroende på tobaksbruk.

  Senare års forskning har även givit hållpunkter för att nikotinpåverkan i fosterlivet kan öka risken för ett senare nikotinberoende Moderna forskningsresultat tyder också på att barnen efter en sådan nikotinpåverkan kan ha en större förekomst av mentala sjukdomar däribland DAMP. Det synes mindre hälsovådligt att snusa än att röka, men enligt RHFs uppfattning är det ändå så hälsovådligt att det bör klassas för vad det är - nikotin är en drog inte ett livsmedel.

  Läkare mot Tobak påpekar bland annat;

 • Det beroende som nikotinet i snuset medför är ofta mycket starkt
 • Nikotinberoende leder till ökat behov av andra droger som till exempel alkohol
 • Hjärtat slår 15 000 fler slag per dygn om du snusar vilket på sikt medför ökade risker för hjärtat
 • Snusning fördubblar risken att drabbas a åldersdiabetes
 • Snusning fördubblar risken för muskelskador vid idrottsutövning
 • Om gravida kvinnor snusar ökar risken för för tidig födsel, låg födelsevikt för barnet och plötslig spädbarnsdöd

  Med tanke på den oroväckande situationen vi nu ser beträffande folkhälsan, är det angeläget att så vitt möjligt åtgärda uppenbart negativa och destruktiva faktorer. Vid analys av två olika fabrikat snus, visade det sig att snus innehåller över 2.500 kemikalier, varav 28 är klassificerade som cancerogena. En genomsnittssnusare får i sig mer nikotin än rökarna.

  Nikotin är ett nervgift som påverkar alla organ. Det är dessutom starkt beroendeframkallan-de. Forskning har visat på ett samband mellan förhöjt blodtryck och snusning. (Med dr Gu-nilla Bolinder överläkare vid Karolinska sjukhuset). Snus innehåller dessutom tobaksspecifika nitrosaminer som visat sig cancerframkallande i försök med celler och djur. Även aromatiska kolväten, benso (a) pyren, likaledes cancerframkallande. Både rökare och snusare tycks ut-sätta sig för ökad risk att utveckla vuxendiabetes. Även viss risk för graviditetskomplikationer misstänks kunna föreligga, liksom risk för plötslig spädbarnsdöd.

  Enligt uppgift från Livsmedelsverket är snus fortfarande klassificerat som livsmedel. Snusfab-rikanterna stödjer sig på en icke tidsbegränsad dispens från 1972. Enligt Livsmedelsverket behövs det en lagändring för att detta ska kunna rättas till.

  Riskförbundet Hälsofrämjandet ser det som enormt viktigt att snus inte anammas som ett al-ternativ till rökning av flickor, gravida och i lagsporter och hemställer att en lagändring genomförs så att snus i fortsättningen inte klassificeras som livsmedel. I EUs livsmedelsför-ordning undantas snus och tobaksvaror. Sverige borde gå på samma linje.

  Med hänsyn till den unga generationen måste även riskerna med snus klart redovisas. Det gäller att genom arbete med livsstilsfrågor och information genom folkrörelserna, stoppa snu-sets utbredning i lagsporter och framför allt bland flickor.

  Med vänlig hälsning

  Stockholm 17 februari 2004

  Hälsoförbunden

  Riksförbundet Hälsofrämjandet   Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros
  Ordförande

  Tillbaka upp...


 •    Angående: Arbetet med giftrester och tillsatser i våra livsmedel

  Uttalande till Jordbruksdepartementet, Jordbruksminister Margareta Winberg

  Enligt media nyligen skall Livsmedelsverket spara ett visst antal miljoner inom budgeten 2002. Vid referatet ovan framgick att dessa besparingar skulle drabba tillsynen av ev. giftres-ter i vår mat och ev. farliga tillsatser i livsmedlen.

  Hälsorörelsen har under årtionden krävt ökade forskningsinsatser och mer kontroller avseende ev. giftrester från bekämpningsmedel och konstgödsel inom jord- och trädgårdsbruk. Även livsmedelsindustrins manipulation med livsmedlen genom tillsatser av olika slag bör kunna kontrolleras effektivt.

  Detta är en folkhälsofråga av stora mått och Hälsorörelsen vänder sig därför emot dessa be-sparingar. Det är helt oförsvarligt att lämna fältet fritt för giftrester och skadliga tillsatser i våra livsmedel. Det finns oseriösa företag och runt om i världen är man inte lika restriktiv som i Sverige med besprutning av frukt och grönt.

  Hälsorörelsen vill härmed anhålla om att Jordbruksdepartementet ställer medel till Livsme-delsverkets förfogande avseende noggrann kontroll enligt ovan och att även kontroller avseende GMO och ekologiska livsmedel ligger på en hög nivå.

  Stockholm 2002-02-06

  HÄLSORÖRELSEN

  Riksförbundet Hälsofrämjandet Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros

  Tillbaka upp...


     Angående: Gräns för nitrat i dricksvatten

  Uttalande till Jordbruksdepartementet, Jordbruksminister Margareta Winberg

  Hälsorörelsen har som konsumentrörelse i årtionden krävt restriktioner avseende både konst-gödsel och besprutningsgifter i jordbruket. Både av hälso- och miljöskäl är det viktigt att dessa ämnen begränsas och på sikt försvinner ur den svenska livsmedelsproduktionen. Den positiva utvecklingen av ekologisk odling bör stödjas och utvecklas snabbare än planerat. Detta är särskilt viktigt i områden, där det hittills använts för mycket konstgödsel och be-sprutningsgifter.

  Vi har tidigare pekat på riskerna för nitrat och andra jordbruksgifter i dricksvatten i första hand i södra Sverige. Många brunnar är redan idag utslagna och vattnet odugligt som livsme-del. Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel.

  När dessa frågor nu aktualiseras av bl.a. Naturvårdsverket vill Hälsorörelsen klart markera att vi ställer oss bakom förslaget om en miljökvalitetsnorm med klara restriktiva gränsvärden. Detta har Hälsorörelsen krävt tidigare och ser nu med förhoppning på snabba åtgärder.

  Hälsorörelsen, som representerar ca 5 000 aktiva medlemmar och ca 300 000 läsare av Hälsa och Vegetar, ser med tillfredsställelse på att denna viktiga f råga nu kommer att få en lösning enligt förslaget. Dessutom förmodar vi att det kommer att initieras en del forskning kring dessa frågor.

  Stockholm 2002-02-05

  HÄLSORÖRELSEN

  Riksförbundet Hälsofrämjandet Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros

  Tillbaka upp...


     Angående: Sveriges internationella agerande ang. ägg- och kycklingfabrikerna

  Uttalande till Jordbruksdepartementet - Ann-Christin Nykvist

  Riksförbundet Hälsofrämjandet och Svenska Vegetariska Föreningen engagerade sig tidigt i frågan om skötsel av djuren på våra gårdar. Vi vände oss starkt emot djurfabriker avseende fågel, nötkreatur och grisar. Dessa orimliga levnadsförhållanden som djuren utsattes för tidigare var helt oacceptabla. I Sverige har det skett en successiv förbättring även om det finns en hel del att göra ytterligare. Det är ju inte enbart en viktig djuretisk fråga utan även en konsumentfråga avseende kvaliteten på vår mat.

  Sverige är med i EU och i olika samfund internationellt, samtidigt som vi importerar mat från länder runt om i världen. Samma etiska krav skall då ställas på andra länders djurskötsel, och livsmedelskvaliteten skall var i linje med våra krav i Sverige.

  Tack vare de åtgärder vi vidtagit i vårt land så har förmodligen djurhälsan förbättrats och vi har sluppit de sjukdomar som drabbat djur i andra länder.

  När man nu ser bilder från "ägg- och kycklingfabrikerna" i de länder som nu drabbats av fågelinfluensan så förvånas man inte över att dessa djur blir sjuka. Det ät helt orimliga för-hållanden som dessa djur lever under - det är etiskt oacceptabelt. Att sedan se hur man be-handlar dessa djur nu när de skall avlivas för att undvika fågelinfluensan är en chock. De packas levande i säckar och grävs ner. Även om människorna handlar i panik så är det ju människan som har förorsakat sjukdomarna hos djuren genom att skapa dåliga levnadsför-hållanden för dem.

  Mot bakgrund av ovan sagda anhåller Svenska Vegetariska Föreningen att Jordbruksdeparte-mentet verkar för samma etiska och konsumentpolitiska normer i EU, och i alla de länder vi samverkar och har handelsförbindelser med runt om i världen. Vi skall kunna initiera dessa frågor i samband med kontakter på olika plan med respektive land och genom FN.

  Stockholm 2004-01-29

  Hälsoförbunden

  Riksförbundet Hälsofrämjandet   Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros
  Ordförande

  Tillbaka upp...


     Angående: friluftsliv och rekreation till fromma för folkhälsan

  Uttalande till Sveriges Regering - Statsminister Göran Persson

  Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF som bland annat är medlem i Frisam (samarbetsorgan för friluftsorganisationer) och sedan 40 talet verkat som friskvårds- och miljöorganisation, vill med anledning av debatten om Sveaskogs "intrång" på berget Sörfligget i Norrbotten, återigen aktualiserar skogens värde som vår viktigaste "motionslokal".

  RHF arbetar med aktiv friskvård för bättre hälsa och välbefinnande. Friluftsliv i Hälsofrämjandet är friluftsliv för alla. I vår stressade vardagstillvaro är behovet större än någonsin. Friluftsliv är ett enkelt och okonstlat liv i vår fria natur - en naturlig motionsform. Förutom fysisk aktivitet i frisk luft är det avkopplande och ger naturupplevelser, äventyr och spänning. Man upplever både väder och vind och intressanta möten med djur och människor. (se bifogad broschyr)

  Friluftslivets betydelse för folkhälsan kan sammanfattas enligt följande:

  - Friluftsliv kan minska eller eliminera olika hälsorisker
  - Friluftsliv är en viktig hälso/skyddsfaktor som kan främja hälsan och skydda mot ohälsa
  - Friluftsliv kan förebygga, behandla och bota specifika sjukdomar och skador
  - Friluftslivet har en ökad betydelse för hälsan hos en viss befolkningsgrupp tex. Barn och ungdom eller äldre eller vissa speciellt utsatta grupper s.k. riskgrupper.
  - Friluftsliv ger förutom den fysiska stimulansen även psykisk och social stimulans som tillsammans har stor betydelse för egenvård, förebyggande hälsovård och folkhälsan i stort.
  - Friluftsliv har en stor potential att bli en hälsofaktor och ökar i betydelse.

  Enligt RHFs förbundsprogram under rubriken "Friluftsliv" är RHFs krav
 • att stora områden med fjällskog bevaras
 • att strandskyddet bevaras
 • att närrekreationsområdena skyddas i anslutning till bostadsorterna
 • att hotade djur och växter skyddas
 • att allemansrätten bevaras
 • att samhällspaneringen tar långsiktig miljöhänsyn och inte styrs av kortsiktiga vinstintressen

  Mot den bakgrund vi redovisat ovan reagerar RHF på att ett av staten ägt skogsbolag sätter avkastningskravet i första hand, och negligerar naturvårdens intressen och dessutom riskerar att försämra människors möjlighet att leva i hela Sverige. Om hela Sverige skall leva, så måste skogsägarna ta ett stort ansvar och då i första hand staten. I kalkylen skall hälsa, rekreation och socialt liv läggas in som "plussposter". Här har staten ett huvudansvar och bör reglera avverkningskraven med hänsyn till ovan angivna faktorer. Det gäller att få en överstämmelse mellan skogsbruk och miljöpolitik. Miljö, hälsa, rekreation och "överlevnad" för invånarna måste gå före avkastningskraven.

  Lika viktigt som det är att spara närrekreationsområden i anslutning till städernas bostadsområden, är det att spara närrekreationsområden i anslutning till och kring mindre orter i Sverige. Dessa senare "hälsoområden" är inte bara en hälso- och rekreationskälla och utkomstkälla för de boende, utan dessutom ett avgörande hälsokomplement för storstädernas och centralorternas befolkningshälsa, genom möjligheter för turism och hälsorekreation.

  Med hänsyn till ovan sagda anhåller Riskförbundet Hälsofrämjandet om
 • att Regeringen ser över möjligheterna till en planläggning av skogs, grön- och rekreationsområden, inte bara kring större orter, utan även i anslutning till mindre orter runt om i landet.

 • att statens skogsbolag ges intentioner om att miljö-, sociala- och rekreationskrav skall sättas före avkastningskrav, i anslutning till bostadsorter och orter med rekreations- och turistintresse.

  att pengar om det anses erforderligt sätts av för detta ändamål i form av ett rekreationskonto.


  Med hjärtliga friluftshälsningar

  Stockholm 2004-01-29

  Hälsoförbunden

  Riksförbundet Hälsofrämjandet   Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros
  Ordförande

  Tillbaka upp...


 • Copyright © SVF. All rights reserved.