Kalendarium

Kalendarium


Slussendagen 2019

Vi deltog på Slussendagen där besökare fick möjlighet att prata om vegetarianism och hur

vegetarisk kost är klimatsmart. 


Vegoforum 2019

Vi fanns med under Vegoforum som var i Stockholm i mars i år för att möta besökarna och prata

om de vegetariska och klimatsmarta idéerna.