Styrelse/lokalavd.

SVF riksstyrelse


Ordförande

Henrik Sundström  >>


Ledamöter

Berit Alveskär  >>

Elsy Olofsson  >>

Linda Mathiasson  >>


Ersättare

Staffan Halldin

Ewa Sangvall  >>


Lokalavdelning - Stockholm


Ordf. Henrik Sundström, tel. 0708-47 82 99


Kansliet: Oftast bemannat på fredagar, tel. 08-702 11 16

E-post: svf@vegetarian.se        

FB  >>