Styrelse

SVF riksstyrelse


Ordförande

Henrik Sundström  >>


Ledamöter

Vice ordf: Linda Mathiasson >>

Kassör: Henrik Sundström >>

Sekreterare: Ewa Sangwall >>

Elsy Olofsson  >>

Elba Pineda  >>

Åsa Svedros  >> (Mailadress kommer...)


Suppleant

Berit Alveskär >>

Staffan Halldin


Kansliet är bemannat en dag i veckan.

Övrig dagar telefonsvarare. Tel. 08-702 11 16

E-post: svf@vegetarian.se

FB  >>