Vegetar

VEGETAR


VEGETAR är Svenska Vegetariska Föreningens medlemstidning som kommer ut med fyra nummer per år. 

Här kan du läsa eller ladda ned tidningen online. Äldre nummer av tidningen finns att läsa på Kungliga biblioteket/KB, eller kontakta kansliet: svf@vegetarian.se


Läs mer: Vegetar finns kvar, RHF har startat en ny tidning & extra rabatt på tidningen Hälsa  >>


2022 startade Riksförbundet Hälsofrämjandet (RHF) en egen medlemstidning, "Hela hälsan".
Tidigare "Vegetar/Hälsofrämjaren" har därför delas upp i två separata tidningar.