Bli medlem

Bli medlem


Medlemsavgift

200 kr/år för vuxen

80 kr/år för familjemedlem

280 kr/år för hela familjen

100 kr/år för ungdom (18-25 år)


Medlemsavgiften betalas på vårt plusgiro: 1702-0

Uppge namn, e-post och ev. födelseår. 


Medlemsförmåner, som medlem får du: 

 • 4 nummer av medlemstidningen Vegetar*
 • RHF:s nya tidning "Hela Hälsan", start februari 2022*


  * SVFs medlemstidning Vegetar finns kvar, RHFs startade egen tiding 2022

  2022 startade Riksförbundet Hälsofrämjandet (RHF) en egen medlemstidning "Hela hälsan". Tidigare Vegetar/Hälsofrämjaren delas därför upp i två.


  Vegetar kommer fortsättningsvis ut med 4 nummer per år från 2022, ca. 8 sidor.

  SVF:s medlemmar kommer att kunna ta del av RHF:s nya tidning "Hela hälsan" utan kostnad.


  Specialpris på tidningen Hälsa

  Tidningen Hälsas 4 nummer kommer inte längre att skickas ut, men nu har du har möjlighet
  att prenumerera till ett specialpris, 389 kr för 12 nummer from. 2023.


  Kontakta Ewa på kansliet om du vill ta del av erbjudandet, se nedan..

  Har du frågor, ring 08-702 11 16 eller e-posta: svf@vegetarian.se


  Stöd oss - ge oss en gåva!

  Kom med och stöd oss och vår verksamhet genom att bli medlem och/eller ge oss en gåva.  

  Alla bidrag är välkomna för att vi ska nå ut till fler. 

  Sätt in valfritt belopp på plusgiro: 1702-0 (skriv: gåva)

  T.ex stöd för tryck av broschyrer, flyers, tidningen Vegetar.

   
   
   
   
   
   
  Ja tack, jag vill bli medlem