Historia

SVF:s historia


Svenska Vegetariska Föreningen (grundad 1903 av J L Saxon)

Svenska Vegetariska Föreningen (SVF) som är partipolitiskt obunden och religiöst neutral, har som ändamål att skapa ett vänligare, värdigare och friskare samhälle genom att verka för en vegetarisk livsstil som innebär:


  • Att leva på en så naturnära vegetarisk kost som möjligt.
  • Att visa respekt för både människor, djur och natur.
  • Spridande av vegetarismens idéer.
  • Helhetssyn i förhållandet mellan hälsa och sjukdom.
  • Förbättrad sjukvård genom biologisk medicin och naturenliga behandlingsmetoder.
  • Utveckling av friskvårdsidéen genom motion och friluftsliv.
  • Allmänt genomförande av naturenlig odling samt en ekologisk riktig naturanvändning.
  • Bekämpning av alla jord-, vatten- och luftföroreningar.
  • Ett effektivt djurskydd och att alla djur får leva fritt utifrån sin natur och ej i fångenskap.
  • Fred, demokrati och medborgliga rättigheter och tolerans mellan individer, grupper, nationer och raser.SVF:s historia skriven av Théresia Ek  >>


Kost och alkohol - saxat ur Vegetarianen nr. 9/1935 av Dr. Ingeborg Kjellin/Serafimerlasarettet, Stockholm  >>