Historia

SVF:s historia


Svenska Vegetariska Föreningen (grundad 1903 av J L Saxon)

Svenska Vegetariska Föreningen (SVF) som är partipolitiskt obunden och religiöst neutral, har som ändamål att skapa ett vänligare, värdigare och friskare samhälle genom att verka för en vegetarisk livsstil som innebär:


 • Att leva på en så naturnära vegetarisk kost som möjligt.
 • Att visa respekt för både människor, djur och natur.
 • Spridande av vegetarismens idéer.
 • Helhetssyn i förhållandet mellan hälsa och sjukdom.
 • Förbättrad sjukvård genom biologisk medicin och naturenliga behandlingsmetoder.
 • Utveckling av friskvårdsidéen genom motion och friluftsliv.
 • Allmänt genomförande av naturenlig odling samt en ekologisk riktig naturanvändning.
 • Bekämpning av alla jord-, vatten- och luftföroreningar.
 • Ett effektivt djurskydd och att alla djur får leva fritt utifrån sin natur och ej i fångenskap.
 • Fred, demokrati och medborgliga rättigheter och tolerans mellan individer, grupper, nationer och raser.

  Svenska Vegetariska Föreningen fyller 120 år


  J L Saxon var organiserad vegetarian och tog initiativ till att bilda Svenska Vegetariska Föreningen (SVF) 1903, var ordförande från samma år och redigerade dess tidskrift Vegetarianen. (Numera VEGETAR). Han var också ordförande i Internationella Vegetariska Unionen 1922-23.


  Svenska Vegetariska Föreningen (SVF) är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som vill främja en vegetarisk livsstil och sprida vegetarismens idéer.


  För att uppnå dessa mål har under åren hållits föredrag, seminarier och matlagnings-kurser, deltagande i mässor och andra evenemang och opinionsbildande verksamhet i form av skrivelser, debattartiklar och uppvaktningar av myndigheter och beslutsfattare.


  SVF grundades den 13 februari 1903 av Johan Ludvig Saxon.


  Du som har hört något speciellt berättas om Saxon, skicka gärna in detta till SVF!
  E-post: svf@vegetarian.se

   SVFs histora, 3 delar, av Kurt Svedros. Klicka

   på bild eller text för att läsa!


   Är du intresserad av att köpa någon av delarna, hör av dig till kansliet!  

   svf@vegetarian.se  08-702 11 16